SC PAMIRCO SRL se numără printre principalele firme din România ce produc și furnizează traverse impregnate din lemn pentru cale ferată.

Produsele se încadrează în clasa de risc 1A, acestea fiind impregnate prin metoda VID-PRESIUNE în instalațiile din dotarea cu creosot TIP C sau THANALIT E

Materialul lemnos din care se produc traversele la solicitarea beneficiarilor poate fi Stejar(quercus robur, quercus petraea, quercus frainetto, quercus ceris), Fag( fagus sylvatica). Traversele comerciale se obțin în confirmitate cu EN 13145/2001, EN 13991/2004 , EN 351-1/2000, EN 351-2/2000, DIN 68811/2007, STAS 330/2-80, STAS 330/4-80, STAS 330/5-80, STAS 9302/5-90

Al doilea produs principal al firmei îl constituie cheresteaua de fag(aburit, antiseptizat) și stejar.