1. BAZA LEGISLATIVA

Articolul 44 OUG 92/2021privind regimul deseurilor.

 

  1. BAZA FAPTICA

Audit de deseuri[1] efectuat pe amplasament. Rezultatele auditului nu au relevant neconformitati fata de prevederile legale.

 

  1. MODUL DE GESTIONARE AL DEŞEURILOR

Deseurile generate din activitatea societatii se gestioneaza cf. structurii  piramidale de mai jos, in concordanta cu prevederile legale:

MODUL DE GESTIONARE AL DEsEURILOR

 

Deşeurile generate se precolectează selectiv, cât mai aproape de locul de producere, in recipiente adecvate și etichetate corespunzator tipului de deșeu.

Stocarea temporară, până la preluarea deșeurilor de către agenţi economici specializaţi, se face în spaţii special amenajate.

Pentru toate tipurile de deșeuri generate este incheiat un contract cu o firmă autorizată să preia tipul respectiv de deșeu. O copie a contractului și a autorizației de mediu a preluatorului de deșeuri este disponibilă la responsabilul de deșeuri de pe amplasament.

Se ţine lunar evidenţa gestiunii deşeurilor cf. HG 856/2002.

 

 

  1. TIPUL DESEURILOR generate
Tip deseu
colectat
Cod deseu conf. HG 856/2002
anvelope scoase din uz 16 01 03
gudroane acide 05 01 07*
deseuri municipale amestecate 20 03 01
metale 20 01 40
alte uleiuri de motor, de ransmisie si de ungere 13 02 08*
rumegus cu continut de substante periculoase 03 01 04*
cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat 10 01 03
lemn cu continut de substante periculoase 19 12 06*
alte deseuri nespecificate ( apa aburitor) 03 01 99
 ambalaje de materiale plastice 15 01 02
ambalaje metalice 15 01 04

 

 

  1. metode de minimizARE DESEURI

Metodele aplicabile societatii pentru minimizarea deseurilor sunt:

  • prevenirea generarii deseurilor,
  • reducerea generarii deseurilor,
  • reducerea volumului deșeurilor generate,
  • refolosirea si/sau recuperarea deșeurilor.

 

 

 

+

  1. PROGRAM DE REDUCERE/MINIMIZARE DESEURI
sector obiectiv Ținta operationala termen responsabil
Aprovizionare Selectare furnizori adecvati Includerea de cerinte de mediu in oferte si contracte permanent sef aprovizionare
Logistica Depozitare / manipulare

eficienta

Urmarirea fluxului de intrari-iesiri dupa principiul FIFO pentru a preveni degradarea marfurilor si materialelor si a erorilor de manipulare permanent Sef logistica
Productie Minimizarea rebuturilor tehnologice Maximizarea prevenirii deseurilor in toate etapele de productie prin instruirea operationala ritmica permanent Sef productie
Administrativ Constientizarea angajatilor Integrarea auditurilor de deseuri si instruirilor in activitatile de informare si constientizare a angajatilor semestrial Conducerea societatii
Protectia mediului Aplicarea prevederilor legale Evaluarea prestatorilor din domeniul protectiei mediului; monitorizarea consumurilor si a deseurilor; lunar Responsabil mediu
Conformarea cu cerintele managementului de mediu includerea aspectelor de mediu in management review anual Responsabil mediu
Evaluarea aspectelor de mediu
Efectuarea auditului de deseuri
Intocmirea programului de minimizare deseuri

 

 

 

  1. PROGRESUL INREGISTRAT

In cadrul societatii s-a derulat un program pentru reducerea cantitativa a deseurilor rezultate din productie. Progresul inregistrat se raporteaza la cantitatea de deseuri generata, comparativ cu productia anuala realizata.

Situatia comparativa anuala este prezentata mai jos:

Tip deseu generat Cod deseu UM Cantitatea
generata
AN 2022 AN 2021
gudroane acide 05 01 07* tone 0,01 0,124
rumegus cu continut de substante periculoase 03 01 04* tone 0,024 0,121
lemn cu continut de substante periculoase 19 12 06* tone 0,0635 0,078
Total deseu generat tone / an 0,0975 0,323
Productie (produse si subproduse obtinute) mc / an 25268 15222
Progres (kg deseu raportat la mc productie) kg / mc 0,004 0,021

 

Rezultatul este prezentat mai jos, sub forma de grafic:

 

 

Intocmit,                                                                                                         25.05.2023

Zamfirescu Anita-Roxana

 

[1] Efectuat de auditor angajat de societate – Gabriela Damian, FELDAN CONSULT SRL